Ceramica

Dintr-o bogată colecţie de ceramică ilustrând varietatea morfologică a principalelor tipuri de vase de uz, de decor, sau recuzită ritualică şi inepuizabilul repertoriu motivistic transpus într-o diversitate de tehnici ornamentale, şi-au aflat locul, în două dintre sălile muzeului, doar acele piese cu rol statornic în sistemul de decorare a interiorului ţărănesc. Ceramica de pe Valea Izei, prin tehnica sgrafitării motivelor florale şi fitomorfe, alături de cea de Kuty, datorată armenilor refugiaţi din Moldova în Galiţia, la 1715, dezvăluie aceleaşi rădăcini stilistice bizantine. Remarcabilă este şi diversitatea motivelor olăriei de Kuty, extrase din sfera naturalului, a imaginarului fabulos, de unde îşi face apariţia ciudatul inorog sau din pitorescul mediu al târgoveţilor, surprins în admirabile detalii de modă vestimentară sau în aspecte de bâlci cu nelipsiţi muzicanţi şi dresori de urşi. Aceeaşi tehnică a sgrafitajului reapare şi-n ceramica de Vama-Oaş cu motivistică vegetală şi astrală acoperită cu smalţuri colorate în inconfundabile tonuri de roşu – pătlăgea, verde smarald, brun, cărămiziu şi mai rar albastru de cobalt. Influenţa stilistică a atelierelor slovace, boemiene şi chiar a celor olandeze se resimte în olăria de lux, decorată cu pensula, cu ornamentică florală şi avimorfă, produsă până la mijlocul veacului al XIX-lea, în centre urbane din Transilvania – Braşov, Sibiu, Bistriţa, Turda, Zalău. Rapid receptată în mediul rural, această ceramică şi-a găsit o perfectă integrare în domeniul locuinţei ţărăneşti, supravieţuind mai bine de un secol după încetarea activităţii productive a acestor ateliere, în cadrele civilizaţiei tradiţionale româneşti. Geometrismul acuzat al decorului specific olăriei noastre din Horezu – Vâlcea, ornamentate cu instrumentele caracteristice centrului – gaiţa (asemănătoare unei periuţe cu fire de păr dur, de porc mistreţ= şi cornul.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s